Vệ sinh tấm pin mặt trời, kiểm tra điểm nóng bất thường trên tấm pin và dây cáp.

Bảo trì hệ thống điện mặt trời

Chổi lau pin mặt trời Techpal Solar | X3

 9,000,000
 14,000,000

Bảo trì hệ thống điện mặt trời

Dụng cụ lau pin mặt trời Techpal Solar | X4