Techpal Solar khuyến nghị các hộ gia đình có thể lắp đặt công suất từ 3 – 9kWp để phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt ban ngày, giảm 800.000đ – 3.000.000đ hóa đơn tiền điện hàng tháng

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay