Techpal Solar khuyến nghị các hộ gia đình có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời lưu trữ có công suất từ 3 – 9kWp. Với công suất đó, hệ thống sinh ra được 324-972kWh để phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt ban ngày và ban đêm. Số tiền điện trên hóa đơn hàng tháng giảm 1.100.000đ – 3.100.000đ.

Vật tư chính của hệ thống lưu trữ gồm

    1. Tấm pin năng lượng mặt trời
    2. Bộ biến đổi dòng điện (inverter) hòa lưới có lưu trữ
    3. Bộ lưu trữ điện

Các vật tư này chiếm 70-75% giá trị của hệ thống. Vì vậy, năng suất phát điện và tuổi thọ của hệ thống lưu trữ phụ thuộc nhiều vào chất lượng của vật tư cấu thành.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay