Dụng cụ lau pin mặt trời Techpal Solar | X4

Vệ sinh, bảo trì hệ thống điện mặt trời là điều bắt buộc. Thiết bị lau pin mặt trời dạng chổi xoay X4 sẽ giúp công việc này trở nên đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều.